محمد کریمی

مدیر محتوای آژانس دیجیتال مارکتینگ راتین

درباره محمد کریمی

از سیزده‌به‌در ۳۸ سال پیش تا امروز همیشه به راه قلب و رسم قلم رفته ام. یک عمران خوانده که عاشق کتاب و فیلم و موسیقی است. حالا هم فقط می‌دانم یک دانش آموز محتوا و مارکتینگ هستم و عاشق خواندن و نوشتن