کامران فلاحتی

مدیر دیجیتال مارکتینگ دودف

درباره کامران فلاحتی

 

زگهواره تا گور دانش بجو   (:

حوزهی فعالیت مورد علاقه‌ی من دیجیتال مارکتینگ هست و الانم عصر دیجیتاله پس کلی انرژی دارم برای ارتقای سطح مهارت و استعداد کاریم، ُخب هیچ چیزی به اندازه‌ی دانش بهم انرژی نمیده.

تا می‌تونم ورزش می‌کنم، عاشق رنگ سبزم و تکنولوژی منو شاد و سرگرم می‌کنه

کامران فلاحتی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است