مهدی سازور

مشاور و مدیر بازاریابی و تبلیغات

درباره مهدی سازور

هنوز اطلاعات این بخش توسط مهدی سازور تکمیل نشده است.

مهدی سازور در 1 رویداد کندو شرکت داشته است