درباره الهه طاهری

کارشنارسی ارشد هوش مصنوعی. فعال در حوزه طراحی سایت و سئو

الهه طاهری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است