کندوی ۲۳؛ شکست جادوی سیاه!

در بیست و سومین رویداد کندو که دومین رویداد از سری  Zنیز بود، میزبان مصطفی میرزایی بودیم. مصطفی در حال حاضر ...

مصطفی میرزایی
مدیر سئو پونیشا
مشاهده ویدئو