1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

مفهوم سئو، از داده تا دانایی!

کندوی سیزدهم پر بود از کارگاه های تخصصی جذاب و منحصر به فردی که هر کدام در نوع خود پرمحتوا و ارزشمند بودند. اما پیش از این کارگاه های تخصصی امین اسماعیلی در قالب ارائه ای زیبا بخش همیشه تاریک و مبهم «مفهوم سئو» را روشن کرد. این ارائه ۲۰ دقیقه‌ای به عنوان مقدمه ای برای کندوی سیزدهم در نظر گرفته شده بود. امین اسماعیلی در این ارائه درباره اهمیت و نحوه استفاده از دانایی متخصصین در مسیر یادگیری سئو توضیحاتی ارائه داد.

اهمیت تجربه در یادگیری سئو

همچنین در این ارائه به تعاریف متفاوتی از سئو از زبان متخصصین سئوی ایران پرداخته شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. تعاریفی که در کنار یکدیگر می توانند نشان دهنده زیبایی، سادگی و در عین حال پیچیدگی مفهوم سئو باشند.

نظرات کاربران

شما فوقالعاده اید!

بله همینطور، سئو یعنی هیچ و همه چیز
برداشت آقای طالبی عزیز هم عالی بود

امین اسماعیلی

مدیر خلاقیت وبسیما و متخصص سئو

منابع پیوست

فایل ارائه