هانتانا

https://hantana.org/fa/
۰2۱۳۵۵۳۲۶۶4

درباره هانتانا

در این دنیای فناوری که هر روزه انواع وب‌سایت‌ها که با هم دیگر در رقابت سختی قرار دارند به کاربران کمک می‌کنند تا زندگی آسان‌تری داشته باشند در این رقابت دشوار، یکی از مهمترین عامل نگهدارنده کاربران و تبدیل آنان به مشتری‌های وفادار، داشتن وب سایتی با تجربه کاربری آسان‌تر است. با استفاده از بازخورد و نظرات کاربران می‌توانید به بهبود تجربه کاربری وب‌سایت تان کمک کنید.

کاربران مرتبط

میلاد نصیری

مدیر دیجیتال‌ مارکتینگ گالری پرسته