درباره moohammd sepehri

حدودا اوایل سال ۹۷ بود که چند اتفاق کوچک مسیر زندگی و شغلی من رو عوض کرد و از یک مهندس مکانیک به یک دانشجوی دیجیتال مارکتینگ تبدیل کرد و چه شیرین که همچنان ادامه دارد