درباره Mohamadhosein Davarzani

من محمدحسینم، دنیا‌های مختلفی در ذهنم دارم که دوست دارم روزگاری همه رو به هم متصل کنم. من گوشه‌‌ایی از موسیقی، گوشه‌ایی از مهندسی، گوشه‌ایی هنر بدن و همچنین دریای کم عمق اما عمیق دیجیتال مارکتینگ رو در دنیای های خودم دارم.

Mohamadhosein Davarzani در 1 رویداد کندو شرکت داشته است