درباره یاسمن نجفی زاده

یاسمن نجفی زاده هستم کارشناس جغرافیای کارتوگرافی. در سال ۱۳۹۵ وارد مدرسه کسب وکار عالی ماهان شدم و دوره MBA را در این موسسه فراگرفتم. همچنین حدود ۱۰ سال است که وارد بازار کار شدم ولیکن از سال ۱۳۹۵ و پس از ورود به مدرسه کسب وکار ماهان حوزه فعالیت خود را تغییر دادم و وارد حوزه تبلیغات آنلاین شدم. همچنین با احساس نیاز کسب وکارها در حوزه دیجیتال مارکتینگ و با توجه به علاقه خود جهت فعالیت در این حوزه وارد این حوزه شدم. هم اکنون به عنوان کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ فعالیت می کنم.