درباره کیوان هجرتی

سلام

کیوان هجرتی هستم

این بخش عموما افراد راجب خودشون ادعاهایی مینویسن که شاید دور از ذهن باشه. ادعایی ندارم!