درباره کیوان شلیله

به عنوان مشاور بازاریابی دیجیتال با شرکت های مختلف در صنایع متنوعی همکاری دارم. نگاه من به دیجیتال مارکتینگ, استراتژیک, هدف محور و بر مبنای تحلیل دقیق بر اساس نقاط قوت و ضعف داخلی و مقایسه با فرصت ها و تهدیدات محیطی است. در بحث بازاریابی دیجیتال معتقدم هموراه راهی برای بهتر شدن و پیشرفت وجود دارد.

کیوان شلیله در 3 رویداد کندو شرکت داشته است