کیانوش آسترکی

مدیر ستروکیت و برنامه‌نویس فول استک وب

درباره کیانوش آسترکی

هنوز اطلاعات این بخش توسط کیانوش آسترکی تکمیل نشده است.

کیانوش آسترکی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است