درباره پیام حسنی ریکان

مدیرعامل شرکت دیجیتال مارکتینگ ریکان تک هستم و از سال ۹۱ وارد حوزه دیجیتال مارکتینگ شدم.