پوریا نوری

موسس سایت جی خودرو

درباره پوریا نوری

فعال در حوزه بازاریابی دیجیتال و کارشناس سئو و گوگل ادز

 

 

پوریا نوری در 6 رویداد کندو شرکت داشته است