درباره پری دخت افسریان

دانش آموخته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، کارشناس سئو و دیجیتال مارکتینگ