پریسا فخر

مدیر مارکتینگ بنیاد روانشناسی ماروم

درباره پریسا فخر

هنوز اطلاعات این بخش توسط پریسا فخر تکمیل نشده است.

پریسا فخر در 1 رویداد کندو شرکت داشته است