پدرام نجفی

UI/UX Designer at Bimebazar

درباره پدرام نجفی

من یک طراح رابط و تجربه کاربری هستم و هدفم از شرکت در این دورهمیِ با ارزش، افزایش دانش میان رشته‌ای خودم و یادگیری از افراد با تجربه است.

پدرام نجفی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است