پدرام مینایی

متخصص سئو و مدیر سایت لیتون

درباره پدرام مینایی

پدرام مینایی متخصص سئو و مدیر سایت ورزشی تنیس روی میز لیتون هستم و مشاوره و تعیین استراتژی برای سئو رو بصورت مشخص و ساده عرضه میکنم.