درباره وحید صادقی

  • مدیر سئو سایت شرکت کارن تجارت بهین
  • مشاور سئو سایت کرونومی
  • مشاور سایت خبری العالم
  • مشاور مجموعه نرم افزاری سریر رایانه گستر
  • مدیر سئو سایت الماس کارت

وحید صادقی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است