نیما میثاقی

مدیر پروژه و برنامه نویس ارشد

درباره نیما میثاقی

برنامه نویس تحت وب