نیما طاهرنژاد

Frontend developer, Coingraph co-founder

درباره نیما طاهرنژاد

هنوز اطلاعات این بخش توسط نیما طاهرنژاد تکمیل نشده است.

نیما طاهرنژاد در 1 رویداد کندو شرکت داشته است