نیر خاکزاد

مترجم و مدیریت تیم تحریریه سایت ایران فاندر (www.irfoundr.com)

درباره نیر خاکزاد

مترجم زبان انگلیسی

تولید کننده محتوا به زبان انگلیسی و فارسی

آشنایی کامل با سئو و بهینه سازی محتوا

آشنایی کامل با تحقیق کلمات کلیدی