نوید لعلی

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

درباره نوید لعلی

کارشناس دیجیتال مارکتینگ، بنیانگذار استارتاپ میم ست