نعیم حشم بان

مدیر عامل شرکت تجهیزات پزشکی سدان | مدیر داخل صلح آوران راستین

درباره نعیم حشم بان

هنوز اطلاعات این بخش توسط نعیم حشم بان تکمیل نشده است.

نعیم حشم بان در 1 رویداد کندو شرکت داشته است