نرگس بخشی

مدیر دیجیتال مارکتینگ

درباره نرگس بخشی

هنوز اطلاعات این بخش توسط نرگس بخشی تکمیل نشده است.

نرگس بخشی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است