ندا خالقی

مدیر و مشاور دیجیتال مارکتینگ

درباره ندا خالقی

هنوز اطلاعات این بخش توسط ندا خالقی تکمیل نشده است.

ندا خالقی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است