درباره نازنین تیموری

نازنین تیموری هستم . متولد اردیبهشت ۶۹ . حدود ۸ ساله که در حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت دارم و ۴ ساله که بطور تخصصی روی سئو تمرکز کردم .

نازنین تیموری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است