درباره مینا اسمعیل بیگی

یک کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی که علاقمند است به دنیای محتوا و سئو

مینا اسمعیل بیگی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است