مونا صفری

کارشناس بازاریابی محتوایی

درباره مونا صفری

من خالق محتوا هستم

مونا صفری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است