درباره مهیار یاری

شبانه روز پای سیستم، درحال پیاده سازی ایده های جدید، و یادگیری همیشگی برای بهتر کردن فضای وب

  • آشنایی کامل به CMS WordPress
  • SEO Master
  • سرپرست IT در شرکت همراه تجارت ماکان
  • زیر نظر داشتن  Search engine ها برای تغییرات الگوریتم های جستجو و بهینه سازی طبق آن