درباره مهیار خدایاری

من مهیار خدایاری مدیرعامل و بنیان گذار آژانس دیجیتال مارکتینگ تابان شهر و شرکت توسعه نرم افزاری تابان شهر هستم.