مهیار بخششی

توسعه دهنده فرانت اند ، کارشناس سئو

درباره مهیار بخششی

هنوز اطلاعات این بخش توسط مهیار بخششی تکمیل نشده است.

مهیار بخششی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است