مهندس صادق مراددخت شاهی

 رئیس هئیت مدیره شرکت پیمانکاری زرند سازه شمیم

درباره مهندس صادق مراددخت شاهی

مهندس صادق مراددخت شاهی

متولد ۱۳۶۸/۰۲/۲۸

کارشناس رشته مهندسی آب

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ۱۳۹۰-۱۳۹۴

                                                                                                                                                          پیشنه شغلی :
اجرای پروژه های نشت یابی سازمان آب و فاضلاب استان کرمان ۱۳۹۶ -۱۴۰۰
اجرای پروژه های پیمانکاری سازمان اب و فاضلاب استان کرمان ۱۳۹۶ – ۱۴۰۰
بازرس شرکت زرند سازه شمیم ۱۳۹۶ – ۱۴۰۰
مسئول ایمنی شرکت های خصوصی فعال در حوزه آب و فاضلاب ۱۳۹۶ – ۱۴۰۰
رئیس هئیت مدیره شرکت پیمانکاری زرند سازه شمیم ۱۴۰۱- تاکنون
مشاور مدیریت شرکت فناوران هفت اقلیم فالیز در حوزه کشاورزی ۱۴۰۱- تاکنون

مهارت ها

تاسیسات اب و فاضلاب
مدیریت پروژه
مسئول ایمنی
مدیریت
مدیر فنی
مدیر مسئول
مدیر روابط عمومی
مایکروسافت آفیس
کشاورزی صنایع

دارای مدرک ایمنی و بهداشت کارگاه