مهسا کریمی

بنیان گذار شرکت ماه سیمین ثمین، مشاور توسعه تجارت الکترونیک

درباره مهسا کریمی

هنوز اطلاعات این بخش توسط مهسا کریمی تکمیل نشده است.