درباره مهدی عراقی

تخصص و فعالیت اصلی من با موسسات حقوقی و وکلا هست و بیش از ۴۰ پروژه موفق و نسبتا موفق را تا به الان در زمینه حقوقی هندل کردم، و در حال حاضر روی پروژه های شخصی خودم کار میکنم:)

مهدی عراقی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است