درباره مهدی حسامی

مدرس و توسعه دهنده نرم افزار

برنامه نویسی یکی از رشته هایی بود که واقعا دوست داشتم و الان حدود ۱۴ سال هست که مشغول این کار هستم.

حل مسئله و خلق دنیایی که قبلا وجود نداشت حس خوبی داره