درباره مهدی ثابتی

مهارت اصلیم گرافیک (دوبعدی و سه بعدی). بعد از آن خواستم در صنعت گرافیک تحت وب هم خودم رو محک بزنم و متوجه شدم که بدون دانش برنامه نویسی برای یک گرافیست در این صنعت جایی نیست.

تجربه من حاکی از آن بود که تا یک پروژه اجرا نکنم نمیتوانم چیزی یاد بگیرم. با ایده “این یا اون” شروع کردم بدون این که متوجه باشم وارد صنعتی خیلی بزرگ و وسیع شده ام.با وردپرس شروع کردم، css3 و  html5  را یاد گرفتم ، با سئو درگیر تنگاتنگی داشتم و در نهایت متوجه شدم نیمی از وقتم را در این راستا سپری میکنم.

مهدی ثابتی در 7 رویداد کندو شرکت داشته است