مهدیار مرادی

بنیان گذار شبکه کار و یوشیتا

درباره مهدیار مرادی

یدونه سئوکار هستم معلق بین فضای اندیشه، موسیقی و کسب و کار

عمده فعالیت کاریم در زمینه پروژه های دانشجویی، وکالت و چند فقره پروژه صنعتی بوده

قاعده و مبنای کاریمم اینه که هرکی بگه “یک” تا “یک میلیون” میرم.

فعلا هم دارم روی وبسایت های خودم کار میکنم

باشد که رستگار شویم

مهدیار مرادی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است