درباره معین ورکیانی

قضه من ، قصه ماجراجویی پشت یه سیستمه

دنیایی که میتونم از هرجا بهش دسترسی داشته باشم

و سئویی که بهم اجازه داد تا کوله بار سفر کلیدواژه ها رو ببندم

و برنامه‌نویسی که تدارکات این سفر رو کامل میکنه

و بازاریابی محتوایی و ذوق و قلمی (که هر روز با تراش تحقیق تیز میشود) که نقشه من در هر عرصه ای بوده و هست

 

تو بگو! به کجا برویم؟