درباره معین ورکیانی

قصه من ، قصه ماجراجویی پشت یک سیستمه

دنیایی که میتونم از هرجا بهش دسترسی داشته باشم

و سئویی که بهم اجازه داد تا کوله بار سفر کلیدواژه ها رو ببندم

و برنامه‌نویسی و تحقیق که تدارکات این سفر رو کامل میکنه

و بازاریابی محتوایی که نقشه من در هر عرصه ای بوده و هست.

هیچکس در این دنیا غریبه نیست …

تو بگو! به کجا برویم؟