درباره معین شبان طرقبه

  • فعال رسانه‌ای (خبرنگار)
  • ارتباطات‌و‌فناوری‌اطلاعات
  • مدیرعامل شبکه اجتماعی پونیشیر