درباره مستانه منصوری

مستانه منصوری هستم. سخت افزار و تجارت الکترونیک خوانده ام ولی به ادبیات و نوشتن علاقه مندم.

شاید سئو بهترین انتخاب برای تلفیق ادبیات و کامپیوتر بود و از انتخابم راضیم.

 

مستانه منصوری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است