درباره مریم فرخی

من از تلاش برای یادگیری و آگاهی لذت می برم. هر چه قدر بیشتر یاد می گیرم چالش های بیشتری رو می تونم حل و مدیریت کنم. از نظر من  یادگیری و حل چالش و در انتها اعتماد به خودت و توانایی هایت یک چرخه مهم در زندگی حرفه ای و شخصی است.

مریم فرخی در 2 رویداد کندو شرکت داشته است