مرتضی امیری

مدیر مارکتینگ بیت24

درباره مرتضی امیری

مدیر مارکتینگ بیت۲۴

مدیر مارکتینگ سابق آیتول

مدیر سابق تیم ناشرین تپسل

گالری تصاویر مرتضی امیری در رویدادهای کندو

مرتضی امیری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است