محی احمدپور

مشاور و متخصص سئو

درباره محی احمدپور

دیجیتال مارکتر و متخصص سئو

علاقه مند به حوزه ارزهای دیجیتال و رسانه های اقتصادی

محی احمدپور در 2 رویداد کندو شرکت داشته است