درباره محمد مهدی محمدیان نکو

مدیر شرکت آسیا آی تی

مدیریت هلدینگ بین المللی اوراسیا آی تی در گرجستان

محمد مهدی محمدیان نکو در 1 رویداد کندو شرکت داشته است