درباره محمد مهدی ترابی

محمد مهدی ترابی | کارشناس سئو

در مدتی که مشغول کار هستم با هم تیمی های ماهر توانستم تجربه های زیادی در زمینه سئو کسب کنم و رتبه های ایده آل بدست بیارم.

هنگام انجام پروژه باید به نکته دقت داشت که سئو یک فرایند زمان بر است و نیاز به زمان و تحلیل های دقیق دارد ولی در کنار این موارد باید به نکات مهم دیگر نیز توجه کرد.