درباره محمد صباغ نیا

همواره به دنبال کشف ابعاد تازه ای از دیجیتال مارکتینگ هستم. از دیجیتال مارکتینگ به عنوان ابزاری جهت توسعه بازار استفاده می کنم.