محمد حسین منتظری

بنیان گذار و مدیر نشرآنلاین

درباره محمد حسین منتظری

مدیر هنری و طراح گرافیک، برنامه نویس وب

بنیان گذار و مدیر مرکز تخصصی صفحه آرایی نشرآنلاین https://nashreonline.com

موسس و مدیر آژانس تبلیغات خلاق کادرسفید