محمد باقرزاده

مدیر سایت کاریابی جاب اکسپرت

درباره محمد باقرزاده

از کارای تکراری فراری هستم و به دنبال چالش های جدید در حوزه های مختلف دیجیتال مارکتینگ هستم